Roadmap on Carcinogens nu online

Extern artikel In een gezamenlijke inspanning om de blootstellingen aan kankerverwekkende stoffen op Europese werkplekken te verminderen hebben de voorzitters van de Europese Raad in 2016 (Nederland) en de toekomstig voorzitter van 2018 (Oostenrijk) samen met de Europese Commissie en het Europees… Lees gehele bericht: Roadmap on Carcinogens nu online

Oproep aan HR-professionals m/v

Extern artikel Ten behoeve van interviews voor het tweede boek van auteur Saron Petronilia “Alles over werken tijdens de overgang” is zij op zoek HRM-ers en personeelswerkers. het doel van de telefonische interviews is kennis vergaren over en verslaglegging van de huidige… Lees gehele bericht: Oproep aan HR-professionals m/v

RIE bouwnijverheid 3.0 beschikbaar

Extern artikel Volandis zet een aantal activiteiten van Arbouw en Fundeon voort, waaronder het instrument voor de Risico Inventarisatie en Evaluatie. De RI&E Bouwnijverheid 3.0 is erkend door het Steunpunt RI&E en blijft gewoon beschikbaar voor de sector. Lees gehele bericht: RIE bouwnijverheid 3.0 beschikbaar

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Extern artikel In deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der… Lees gehele bericht: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen