RIE bouwnijverheid 3.0 beschikbaar

Extern artikel Volandis zet een aantal activiteiten van Arbouw en Fundeon voort, waaronder het instrument voor de Risico Inventarisatie en Evaluatie. De RI&E Bouwnijverheid 3.0 is erkend door het Steunpunt RI&E en blijft gewoon beschikbaar voor de sector. Lees gehele bericht: RIE bouwnijverheid 3.0 beschikbaar

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Extern artikel In deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der… Lees gehele bericht: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Gebruik methylmethacrylaat bij het repareren en onderhouden van vloeren onder voorwaarden langer toegestaan

Extern artikel Het gebruik van methylmethacrylaat (MMA) bij het repareren en onderhouden van vloeren is onder bepaalde omstandigheden toegestaan tot 1 augustus 2020. Dat staat in een wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling die vandaag is gepubliceerd in de Staatscourant. Lees gehele bericht: Gebruik methylmethacrylaat bij het repareren en onderhouden van vloeren onder voorwaarden langer toegestaan

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen; vereenvoudiging risicoklasse-indeling

Extern artikel De grenswaarde voor asbest amfibolen wordt per 1 januari 2017 verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels/m3. Deze lagere grenswaarden bieden een betere bescherming van de gezondheid van mensen die in hun werk te maken hebben met blootstelling aan asbest amfibolen. Lees gehele bericht: Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen; vereenvoudiging risicoklasse-indeling