Procedure

Na de aanmelding en goedkeuring van het traject, overleggen wij met de doorverwijzer. Daarna nemen we contact met de medewerker/verzekerde op om een afspraak in te plannen. Indien nodig wordt gevraagd aan de medewerker/verzekerde om er een medische machtiging/toestemmingsverklaring in te vullen mbt het ophalen en delen van medische gegevens met behandelde artsen/te raadplegen medische specialisten en het UWV.

Tijdens het gesprek/onderzoek worden de medische aandoeningen in kaart gebracht, (in dien beschikbaar) voorliggende informatie bestudeerd en geëvalueerd en onderzoek gedaan over arbeidsgerelateerde factoren.

Er wordt een rapportage opgesteld op voor de bedrijfsarts, de medisch adviseur van de verzekeraar, arbodienst, uitvoerder van Ziektewet/WGA of het UWV. Deze rapportage omvat de bevindingen van de inschakelde specialist, het advies en eventueel antwoorden op de overige gestelde vragen. De specialist stelt belastbaarheidsprofiel vast op basis van een IZL/IZP , c.q. FML (afhankelijk van ingezette dienstverlening). Deze wordt verstuurd aan de bedrijfsarts/medisch adviseur. Het is aan deze professional om de informatie te gebruiken ten behoeve van zijn/haar beleid en de informatie door te sturen naar de betrokken medewerker/verzekerde en, voor zover van toepassing, naar de werkgever wanneer het geen informatie betreft die medische gegevens bevat.

De doorlooptijd van het Orthopedisch Re-integratieadvies bedraagt, na de oproep, gegarandeerd maximaal 2 weken. (de garantie vervalt als medewerker/verzekerde niet op het opgegeven tijdstip kan verschijnen voor het consult en/of nader onderzoek en een ander tijdstip wenst)

Bij de Medische Expertises wordt gestreefd naar een doorlooptijd van tussen de 2 – 4 weken. Eea is daarbij wel afhankelijk van de snelheid van de afwikkeling medische machtiging en opvragen van relevante informatie.

Orthopedische expertises
Psychologische expertises
Psychiatrische expertises
Neurologische expertises