Tarieven

Medexcen kent een heldere en eenvoudige kostenstructuur:

Orthopedie
Medische Expertises
Letselschade expertises
Behandeling
Re-integratieadvies
Orthopedie medische expertise
Orthopedie/fysiek
Prijs
Opvragen info@medexcen.nl
Opvragen info@medexcen.nl
Opvragen info@medexcen.nl
OrthoTriage

Bent u een arbodienst/verzuimbegeleider of leverancier van verzuimapplicaties en overweegt u om de OrthoTriage in te zetten als onderdeel van uw dienstverlening? Neem dan contact met ons op via info@medexcen.nl en verbaas u over de aantrekkelijke tarieven.

NB1: Daar waar nodig/haalbaar zullen we trachten bepaalde kosten in rekening te brengen bij de zorgverzekeraar aangezien het wordt uitgevoerd door medisch specialisten in het ziekenhuis. Het kan zijn dat het Eigen Risico van de medewerker/verzekerde daarbij wordt aangesproken. 

NB2: Sommige verzuim/inkomensverzekeraars kennen een bijdrage in de interventiekosten. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of de expertises die uitgevoerd worden zoals door Medexcen hier voor in aanmerking komen.