Letselschade expertises

Na aanleiding van een ongeluk of ongeval kan er blijvend medische letstel zijn opgelopen. Medexcen kan ingeschakeld worden om de lichamelijke en/of psychische schade vast te stellen. Dit is van belang voor de afwikkeling van de letselschadeclaim.

Medexcen doet zelf geen uitspraken over de hoogte van de bedragen, maar stelt vast wat het medisch letsel is en wat de medische gevolgen zijn van het ongeluk of ongeval. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt door de opdrachtgever (letselschadebureau/letselschadeverzekeraar) om de hoogte van de claim vast te stellen.