Medische expertises

Als het verzuim langer duurt dan verwacht, er onduidelijkheden blijven bestaan over de belastbaarheid voor werk, ter voorkoming van terugval, of er vraagtekens zijn mbt de duurzaamheid, kan het raadzaam zijn om een medische expertise uit te laten voeren. Bij een medische expertise wordt nagegaan welke stappen tot nu toe gezet zijn en er wordt inzicht gegeven in de reƫle belastbaarheid door middel van een Belastbaarheidsprofiel dat wordt ingevuld door de medisch specialist / medisch professional. Tevens wordt antwoord gegeven op vragen aangaande prognose, duurzaamheid en evt. advies over mogelijke behandelingen/interventies.

Medische expertises worden ingezet/geadviseerd door: bedrijfsartsen om een betere inschatting te kunnen maken over het verloop en de prognose in relatie tot werk. Het wordt ook vaak ingezet om een beter onderbouwd dossier te kunnen overleggen aan het UWV tbv de WiA Keuring. Maar ook uitvoerders van de ZW of WGA als er sprake is van Eigen Riscio Dragerschap als er aanleiding is om aan te nemen dat de belastbaarheid is toegenomen. Indien het een ondernemer betreft, kan de medisch adviseur in opdracht van de arbeidsongeschikheidverzekeraar (aov verzekeraar) dit ook adviseren.

Medexcen biedt de volgende medische expertise aan:

  • orthopedische expertises
    • Onderzoek door orthopeed, die de client zal onderzoeken op locatie. De orthopeed zal in chronologische volgorde de klachten, de aanvullende onderzoeken, behandelingen en resultaten hiervan beschrijven. In deze expertise zullen we de communicatie tussen de orthopedisch chirurg en bedrijfsarts optimaliseren, door bijvoorbeeld een FML (voor het bewegingsapparaat en of een inzetbaarheidsprofiel (IZP) op te stellen.